Време за мъже


Новите тенденции в професионалната козметика се насочват все повече към един доскоро пренебрегван пазарен сегмент - професионалната козметична грижа за мъжете. През последните 5 години се наблюдава трайна тенденция на нарастване на броя на мъжете, които ползват и търсят козметични услуги. В някои страни от ЕС делът на мъжете-клиенти надминава 30%. Нашите наблюдения върху българския пазар показват същата тенденция. За да отговорим на нуждите на мъжете от професионални козметични услуги с отчитане на спецификата на мъжката кожа, ние предлагаме на българските мъже една авангардна и изключително модерна козметична линия на MATIS-PARIS, вклюваща цялостна палитра от продукти за професионална употреба и за домашна грижа.


© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн